top of page

Handelsbetingelser:

Alle varer forbliver DPA Fireworks's ejendom, indtil fakturaen er betalt.

Ved for sen betaling af faktura pålægges der 100,- kr. i rykkergebyr samt 2% i rente,

af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkerbeløbet er + moms.

Efter 3. rykker bliver fordringen sendt til inkasso hos Dansk Kreditor Service, uden yderligere varsel

med deraf følgende ekstra omkostninger. 

Hvis der er problemer med betalingen, så kontakts os for en evt. aftale om betaling.

HUSK at det er altid bedre at aftale en ordning end bare lade stå til.

bottom of page